Muzeum Slezský venkov Holasovice

Na konci roku 2012 byla dokončena renovace bývalé kůlny a části objektu bývalé barokní stodoly v areálu „Dvora“ v Holasovicích. Tato stavební rekonstrukce byla podpořena z Regionálního Operačního Programu Moravskoslezsko.

Cílem projektu, který vznikl ve spolupráci Obecního úřadu a občanského sdružení Slezský venkov (projektový partner), byla nejen rekonstrukce historických budov, ale především jejich další využití. Ve stodole bude vstupní expozice regionálního muzea Slezský venkov, v ostatních prostorách bude vystavena sbírka zemědělských strojů a nářadí a další získané exponáty.

Občanské sdružení ve spolupráci s obcí, školami aj. plánuje vzdělávací a volnočasové aktivity, kterou jsou návazným přínosem projektu regenerace nevyužívané a zchátralé nemovitosti v historicky významné části centra obce.

Ačkoliv realizaci provázely rozsáhlé archeologické průzkumy před i během stavebních prací, vybraná stavební firma stihla vše dokončit v termínu.

Nositel dotace – obec Holasovice se podílí 15 % na financování projektu a rovněž přispívá na úhradu některých víceprací. Financování ještě není uzavřeno, ale dotace bude cca 5,5 mil. Kč.

Slavnostní zprovoznění je naplánováno na Velikonoční Jarmark, v sobotu 23.března 2013.