Aktuální novinky můžete také sledovat na FB profilu

https://www.facebook.com/Slezskyvenkov
Provozní doba

Květen až září 2024 (soboty, neděle, svátky, po předchozí vzájemné dohodě kdykoliv)

Červenec a srpen, úterky až pátky - p. Miroslav Klusák, tel. 605 990 244

kontakt na průvodce - dle rozpisu služeb + během prázdnin úterky až pátky - p. Miroslav Klusák, tel. 605 990 244

rozpis služeb 2024 - zde


Vstupné

základní - 80,- Kč

studenti, důchodci, skupiny nad 10 osob - vždy každý po 60,- Kč

děti a dárci exponátů do 5 let  zdarma (tj. 0,- Kč)

 

 

Cíle spolku:

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto aktivit:

 • provozování Muzea slezský venkov v Holasovicích
 • ochrana urbanistických, architektonických a kulturně historických hodnot tradiční venkovské zástavby, zejména areálu dvora v Holasovicích a jeho okolí
 • ochrana životního prostředí, přírody a krajiny
 • péče o nemovité a movité kulturní památky
 • prohlubování duchovního a společenského života na venkově
 • rozvíjení příhraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany památek, přírody, krajiny a životního prostředí
 • spolupráce s jinými subjekty podobného zaměření
 • shromažďování, údržba a prezentace movitých památek a předmětů
 • provozování muzejních, výstavních, osvětových a kulturně vzdělávacích zařízení
 • poskytování servisních služeb, osvětové a poradenské činnosti, pomoci a poradenství v souladu s cíli Spolku
 • organizování kampaní a petičních aktivit v souladu s účelem Spolku
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany památek, životního prostředí, přírody a krajiny
 • pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů v oblasti ochrany kulturního a přírodního dědictví a obnově venkova slezského regionu
 • vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů
 • spolupráce se sdělovacími prostředky.
Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Srdečně přivítáme nové členy našeho spolku, spolupracovníky a sponzory. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese slezsky.venkov@seznam.cz, nebo přímo naše členy. Text přihlášky zde.


logo spolku

SLEZSKÝ VENKOV, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudmv Ostravě, oddíl L, vložka 7619.