Aktuální novinky můžete také sledovat na FB profilu

https://www.facebook.com/SlezskyvenkovProvozní doba

Ač přes částečné uvolnění opatření je naše muzeum stále zavřené. Jakmile budeme moct zajistit provoz se zvýšeným hygienickým standardem (dezinfekce), budeme vás informovat.

Sledujte prosím tyto webové stránky.

 

Květen až září 2020 (soboty, neděle, svátky, po předchozí dohodě kdykoliv)

Červenec a srpen, úterky až pátky - p. Miroslav Klusák, tel. 605 990 244

kontakt na průvodce - dle rozpisu služeb + během prázdnin úterky až pátky - p. Miroslav Klusák, tel. 605 990 244

rozpis služeb 2020 - zde


Vstupné

základní - 70,- Kč

studenti, důchodci, skupiny nad 10 osob - vždy každý po 50,- Kč

děti a dárci exponátů do 5 let  zdarma (tj. 0,- Kč)

 

 

Cíle spolku:

Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím těchto aktivit:

 • provozování Muzea slezský venkov v Holasovicích
 • ochrana urbanistických, architektonických a kulturně historických hodnot tradiční venkovské zástavby, zejména areálu dvora v Holasovicích a jeho okolí
 • ochrana životního prostředí, přírody a krajiny
 • péče o nemovité a movité kulturní památky
 • prohlubování duchovního a společenského života na venkově
 • rozvíjení příhraniční a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany památek, přírody, krajiny a životního prostředí
 • spolupráce s jinými subjekty podobného zaměření
 • shromažďování, údržba a prezentace movitých památek a předmětů
 • provozování muzejních, výstavních, osvětových a kulturně vzdělávacích zařízení
 • poskytování servisních služeb, osvětové a poradenské činnosti, pomoci a poradenství v souladu s cíli Spolku
 • organizování kampaní a petičních aktivit v souladu s účelem Spolku
 • účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany památek, životního prostředí, přírody a krajiny
 • pořádání odborných přednášek, tematických exkurzí a seminářů v oblasti ochrany kulturního a přírodního dědictví a obnově venkova slezského regionu
 • vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů
 • spolupráce se sdělovacími prostředky.
Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Srdečně přivítáme nové členy našeho spolku, spolupracovníky a sponzory. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese slezsky.venkov@seznam.cz, nebo přímo naše členy. Text přihlášky zde.


logo spolku

SLEZSKÝ VENKOV, z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudmv Ostravě, oddíl L, vložka 7619.