Muzeum Slezský venkov Holasovice

Dne 9. 3. 2012 byly zahájena renovace bývalé kůlny a části objektu bývalé barokní stodoly za účelem zřízení regionální muzea Slezský venkov v Holasovicích. V části bývalé stodoly je navržena vstupní expozice s recepcí, hygienickým zázemím a depozitářem. Současné sbírky zemědělských strojů a nářadí či další získané exponáty budou vystaveny ve vhodných prostorách místního muzea a zároveň bude získán prostor pro místní akce pořádané ve spolupráci obecního úřadu a občanského sdružení Slezský venkov, které je projektovým partnerem.

Záměrem navrhované rekonstrukce je přeměna části zdevastovaného prostoru bývalého velkostatku, ve kterém jsou v současnosti umístěny různé nevhodné podnikatelské aktivity na klidné a reprezentativní centrum obce.

Přínosem projektu je nejen regenerace dvou budov, ale zároveň zachování místních historických hodnot, tj. parcely pod budovami a také znovu využití těchto 2 budov v centru obce. Rozsáhlé archeologické průzkumy v místě staveniště provázejí realizaci projektu.

 

Stavbu provádí firma DUO STAV s.r.o., obec Holasovice se podílí 15 % na financování projektu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.